ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਕਾਮਦੇਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਟੈਨਸ਼ਨ/ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਗ਼ਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ’ਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਤਰੇੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਿੱਲਾਪਣ (Erectile Dysfunction), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculation), ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ (Lack of Desire), ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (Low Sperm Count), ਧਾਂਤ (Dhat), ਸੁਪਨਦੋਸ਼ (Night Fall), ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਮੀ (P.Enlargement), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਮੋਟਾਪਾ (Obesity), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain) ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ (Lack of Desire), ਸਫ਼ੈਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Leukorrhea), ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਮੀ (Breast Enlargement), ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (Periods Problem), ਮੋਟਾਪਾ (Obesity), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes) ਆਦਿ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਪੰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਸਟੀਰੌਇਡ, ਬਚਪਨ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ, ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਸਮਾਜ, ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਨ ਖਾਓ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ, ਦਿਨ ’ਚ ਧੁੱਪ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ, ਹਰੀ ਸਲਾਦ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਕੰਦਰ, ਗਾਜਰ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਾਮ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਕੀਮ KSB ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ (Ayurvedic Medicine, No Side Effects, Assured Results)
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮੋਟਾਪਾ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ।
ਨੋਟ – ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 150 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-416-992-5489 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ